Счетоводна къща Тотева предлага организиране на финансово-счетоводната дейност на фирми от малкия и среден бизнес, пълно счетоводно обслужване, обработка на възнаграждения на персонала, подаване на документи към НАП, НОИ, НСИ, подаване на ДДС, годишно приключване, изготвяне на данъчни деклараци и еднократни услуги.